Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Erelonen

{ VOUS_ETES_ICI } :
Erelonen en facturaties toegepast door de associatie Xirius
Xirius en haar leden zijn in het bijzonder gehecht aan de harmonische verhoudingen die zij onderhouden of ontwikkelen met de cliënten.

Om dit te bewerkstelligen gaat Xirius doorzichtigheid, informatie en precisie aan de dag leggen omtrent de wijze van vaststelling van de erelonen.

Vanzelfsprekend heeft de variatie in inzet, ingewikkeldheid en gevraagde opdrachten in de dossiers een onvermijdelijke diversiteit in de tarifering voor gevolg.

Wij menen evenwel dat elke cliënt het recht heeft om, van bij de opening van een dossier, duidelijke informatie te bekomen over de wijze waarop de erelonen zullen worden berekend, evenals de kosten en de lasten die zij ten laste zullen nemen, alsook omtrent de periodiciteit van de facturatie.

De berekeningsmethodes van de erelonen kunnen variëren volgens de praktijk van de advocaat en het type van dossier : een uurtarief, gebeurlijk vergezeld van een ereloon in functie van het resultaat in geval van succes, een forfaitair tarief of een abonnement in bepaalde gevallen.

Ook andere elementen kunnen een invloed hebben op de berekening van de erelonen, bijvoorbeeld de hoogdringendheid van het dossier, de complexiteit van de gestelde vraag, de specialisatie en de ervaring van de advocaat, de belangrijkheid van de zaak, de aard van de opdrachten, die dienen verricht te worden, de kansen om bedragen te recupereren, etc.

De kosten (dactylografie, verzendingskosten, telefoonkosten, kopijen, verplaatsingen, opening en sluiting van het dossier…) worden berekend hetzij op een reële basis, hetzij op een forfaitaire basis (zij worden in dat geval berekend in functie van een percentage van de verschuldigde erelonen).

De praktijk van de associatie Xirius en haar leden bestaat er in om aan de cliënt na het eerste onderhoud een informatiebrief te versturen met betrekking tot de berekeningswijze van de erelonen en de kosten die toegepast zullen worden in de betrokken zaak.

Teneinde een accumulatie van erelonen en thesaurieproblemen te vermijden, zal een eerste provisie gevraagd worden na de opening van het dossier en vervolgens periodieke provisies, in functie van de vooruitgang van het dossier, de verrichte prestaties en de ten laste genomen kosten.

Vanzelfsprekend staan Xirius en haar leden open voor elke discussie met betrekking tot deze aangelegenheid, waarbij de tarifering of de facturatie kunnen gewijzigd worden in functie van de beheersdoeleinden van elkeen van zijn deelgenoten.

Voormelde praktijk zal vermijden dat ereloongeschillen die de harmonie en het vertrouwen, die de pijlers zijn van de relatie die Xirius en haar leden wensen te onderhouden met hun cliënteel, zouden verstoren.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK