Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Contractenrecht en overheidsopdrachten 

Het team overheidsopdrachtenrecht van Xirius Public beschikt over een uitgebreide expertise in alle materies die verband houden met overheidsopdrachten en meer bepaald overheidsopdrachten, concessies en publiek-private samenwerkingen.
Al vele jaren hebben wij de mogelijkheid om onze zakelijke klanten te ondersteunen bij het opstellen van hun offerte, de opvolging van de gunningsprocedure (opstellen van prijsmotiveringen, deelname aan onderhandelingen, enz.) en het toezicht op de uitvoering van de overheidsopdrachten die aan hen zijn toevertrouwd (indienen van klachten, verzoeken tot wijziging en aanvulling van contracten, reactie op meldingen van niet-naleving, enz.).  betwisting van boetes, sancties of ambtshalve maatregelen voor betalingsachterstand, enz.).

Wij hebben ook een aantal aanbestedende diensten bijgestaan in het stadium van het ontwerp van overheidsopdrachten (definitie van behoeften, prospectie, opstellen van bestekken, enz.), de gunning van dergelijke opdrachten (analyse van de offertes, onderhandelingen met ondernemingen, opstellen van gemotiveerde gunningsbesluiten en brieven aan ondernemingen, verzoek om prijsrechtvaardiging, enz.) of de uitvoering ervan (opstellen van verslagen van inbreuken, enz.).  het beheer van klachten en wijzigingen in de loop van de uitvoering, de naleving van de termijnen, het beheer van de voorlopige en definitieve opleveringen, enz.).

Het Xirius Public-team heeft een geavanceerde expertise ontwikkeld in het ondersteunen van grootschalige projecten, met name op het gebied van bouw, energie en geneeskunde.

Wij treden ook op in het kader van geschillen over overheidsopdrachten, zowel bij de gunning als bij de uitvoering, voor de administratieve of gerechtelijke rechtbanken, op nationaal en internationaal niveau, hetzij aan de zijde van de ondernemingen om de opportuniteit van een beroep te beoordelen en, indien nodig, om het in te stellen, hetzij aan de zijde van de aanbestedende diensten om de verdediging van de zaak te verzekeren of om de intrekking van de beslissing te overwegen.

We geven ook veel opleidingen over dit onderwerp, waardoor we onze kennis kunnen vergelijken met de realiteit waarmee bedrijven en aanbestedende diensten op het terrein worden geconfronteerd.

Maak kennis met onze experts

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Alice TROISFONTAINES

Medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Mickaël DHEUR

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Adrien NEYRINCK

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Laureen PERROT

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Vakgebied :
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

  • M. VASTMANS & A. TROISFONTAINES, “Overheidscontracten ondertekenen, niet zo kinderspel”, in C.CAILLET Actualiapublikrecht 2022 / Actualités du droit public 2022, Larcier-Intersentia, 2022
  • M. VASTMANS en M. DHEUR, “Onderaanneming bij overheidsopdrachten”, in Actualiapublikrecht 2022 / Actualités du droit public 2022, Larcier-Intersentia, 2022
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK