Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Klimaatrecht

{ VOUS_ETES_ICI } :
Inzake klimaatrecht is Xirius Public een unieke speler op de markt. Als één van de weinige kantoren in België heeft Xirius Public immers een afzonderlijk departement dat zich niet alleen toelegt op klimaat gerelateerde dossiers, maar daarbij ook in het bijzonder oog heeft voor de bevoegdheidsverdeling ter zake en de gevoeligheden op internationaal, Europees, federaal, gewestelijk en lokaal niveau.
Wij begeleiden overheden op diverse bevoegdheidsniveaus bij de opmaak van hun klimaat(beleids)plannen en ondersteunen besturen en ondernemingen bij de ontwikkeling van lokale en regionale (fossielvrije) projecten. Verder behandelen wij dossiers die verband houden met juridische vraagstukken omtrent de klimaat- en energietransitie, duurzaamheid, intergenerationele solidariteit, groenblauwe dooraderingsprojecten, renovatiestrategieën voor gebouwen, energie-efficiënte, ontharding en klimaatadaptatie.

Recente ontwikkelingen op internationaal en Europees niveau worden door onze experten op de voet gevolgd.

Het klimaatteam ondersteunt en vertegenwoordigt uiteenlopende cliënten uit de drie gewesten, zoals lokale besturen en regionale overheden, maar eveneens internationale milieu ngo’s, kmo’s en multinationals.

Onze dienstverlening behelst zowel juridische advisering, als bijstand in het kader van bestuurlijke en gerechtelijke procedures voor de gewone en de administratieve rechtscolleges. Ook met procedures voor het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft het klimaatteam de nodige ervaring.

Maak kennis met onze experts

Meester Laurens DE BRUCKER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marion PIRET-GERARD

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Mevr Agnès PIESSEVAUX

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

L. DE BRUCKER, « Artikel 1.1.4 VCRO: van doelstellingenartikel naar autonome en afdwingbare (klimaaat gerelateerde) beoordelingsgrond? », STORM 2023, afl. 2. 28-32.

L. DE BRUCKER en A. PIESSEVAUX, « Recht op schone lucht? Luchtkwaliteitsnormen geven geen aanleiding tot staatsaansprakelijkheid », STORM 2023, afl. 2. 91-97

L. DE BRUCKER, « Klimaatcrisis in de Belgische bevoegdheidsverdeling. Fungeert een versterking van de lokale autonomie als katalysator voor een performanter klimaatbeleid? » in K. REYBROUCK, S. SOTTIAUX en W. PAS, Inspiratie voor de staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2023, 329-369.

L. DE BRUCKER, « De klimaattoets in het omgevingsvergunningsbeleid » studiedag « Klimaatregelen en Vergoedingsactiviteiten », Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW), Alden Biesen, 21 oktober 2022.

L. DE BRUCKER en A. PIESSEVAUX, « Klimaatperikelen in de VS.  Over de impact van de Inflation Reduction Act en de West Virginia vs. EPA case », STORM 2022, afl. 3. 58-67.

L. DE BRUCKER, « Van duurzame ontwikkeling als beleidsconcept naar een volwaardig recht op een duurzame leefomgeving » in C. CAILLET e.a., Actualia puliekrecht 2022 / Actualités du droit public 2022, Antwerpen, Larcier-Intersentia, 2022, 101-126.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK