Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Bemiddeling

{ VOUS_ETES_ICI } :
Het Xirius Public-team telt twee bemiddelaars die al enkele jaren erkend zijn door de Federale Bemiddelingscommissie.
Bemiddeling is een alternatieve methode van geschillenbeslechting waarbij de partijen, met de hulp van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde (de bemiddelaar), vrijwillig en vertrouwelijk een constructieve, evenwichtige en duurzame oplossing voor hun probleem zoeken. Deze methode van geschillenbeslechting biedt de partijen de mogelijkheid om te kiezen voor een oplossing die niet alleen juridisch is. Wanneer een geschil bij een rechter aanhangig wordt gemaakt, kan hij immers alleen op basis van de wet beslissen. Bij bemiddeling geldt deze beperking niet voor de partijen, die dan andere mogelijke oplossingen voor hun geschil in overweging kunnen nemen, met inbegrip van oplossingen die voordeliger zijn dan die welke zij via een gerechtelijke procedure hadden kunnen hopen te verkrijgen. Door de communicatie tussen de partijen te herstellen, maakt bemiddeling het ook mogelijk om de betrekkingen tussen de partijen in stand te houden, of op zijn minst minder te schaden dan een contentieuze procedure.

Wij treden op als bemiddelaar en bemiddelingsadviseur in burgerlijke en handelsgeschillen, alsook in alle geschillen tussen of met overheidsinstanties.

Maak kennis met onze experts

Meester Clémentine CAILLET

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Annabelle DELEEUW

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Jennifer DUVAL

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Caroline JORET

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Adrien NEYRINCK

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Referenties

Aangezien vertrouwelijkheid een essentieel en fundamenteel element van bemiddeling is, zullen we hier geen specifieke verwijzingen naar bemiddelingen die we hebben uitgevoerd, vermelden.

Zonder deze vertrouwelijkheid te schenden, kunnen wij toch aangeven dat wij bemiddelingen hebben uitgevoerd in tal van domeinen van het publiekrecht (geschillen tussen overheidswerkgever en werknemer (ongeacht of de arbeidsrelatie lopend of gesloten is), geschillen tussen agenten binnen een overheidsinstantie, geschillen met betrekking tot de uitvoering van een overheidsopdracht, geschillen tussen een sociale huisvestingsmaatschappij en een begunstigde,  enz.).

Welk geschil u ook via bemiddeling opgelost zou willen zien, co-bemiddeling wordt altijd overwogen en, indien nodig, voorgesteld wanneer dit nuttig lijkt (menselijke kwaliteiten of complementaire vaardigheden van de medebemiddelaars om het proces te versterken) of zelfs noodzakelijk (vooral wanneer er bijvoorbeeld een zeer groot aantal mensen aan tafel moet zitten).

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

  • E. Jacubowitz et C. Caillet, « Een vreemde eend in de bijt : de (gerectelijke) bemiddeling in het administratief contentieux », in Actualia publiekrecht 2022 / Actualités du droit public 2022, Dir. C. Caillet, L. De Brucker, P. De Maeyer, T. Hazard, E. Jacubowitz, M. Vastmans, D. Vermer, Intersentia, 2022.
  • E. Jacubowitz et C. Caillet, “La médiation processuelle”, in Le contrôle administratif et juridictionnel des finances publiques, Dir. D. Renders et D. Piron, Anthémis, 2022.
  • E. Jacubowitz et C. Caillet, « Comment mener une médiation avec les pouvoirs publics », Mediation week, journée centrale, 2020.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK