Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Op het gebied van stedenbouw en ruimtelijke ordening beschikt het stedenbouwteam van Xirius Public over een bijzondere vakkennis. Onze experten, die allen vertrouwd zijn met het wetgevende en reglementaire kader in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, kunnen immers teren op meer dan 25 jaar relevante ervaring in dit rechtsdomein.
Wij begeleiden zowel aanvragers, als benadeelde partijen en bezwaarindieners in het kader van stedenbouwkundige-, verkavelings- en omgevingsvergunningsprocedures en aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest of tot inschrijving van een vermoeden van vergunning in het vergunningenregister.

Inzake ruimtelijke plannen en verordeningen ondersteunen wij overheden bij het planningsproces en handelen wij eventuele beroepen bij de Raad van State af. Burgers en ondernemingen die in hun belangen geschaad dreigen te worden door een nakende herbestemming, assisteren wij bij het indienen van een bezwaarschrift in het kader van het openbaar onderzoek en, indien nodig, in de procedure bij de Raad van State.

Wij hebben ruime ervaring met dossiers inzake planschade en planbaten, evenals met vraagstukken omtrent landschappen en monumenten.

Met betrekking tot het herstel- en handhavingscontentieux assisteren wij cliënten zowel m.b.t. sancties van strafrechtelijke, als van bestuursrechtelijke aard.

Het stedenbouwteam ondersteunt en vertegenwoordigt een uiteenlopend cliënteel uit de drie gewesten, bestaande uit particulieren, burgercollectieven, bouwpromotoren, grote sportclubs, lokale besturen en regionale overheden, maar eveneens uit vzw’s, kmo’s en multinationals.

Onze dienstverlening behelst niet alleen advisering, maar ook juridische bijstand in het kader van bestuurlijke procedures voor lokale en regionale overheidsinstanties enerzijds en naar aanleiding van gerechtelijke procedures voor de gewone rechtscolleges, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie anderzijds.

Maak kennis met onze experts

Meester Laurens DE BRUCKER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Thomas HAZARD

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Dominique VERMER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marie BAZIER

Advocaat medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Julien JOUVE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Agnès PIESSEVAUX

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marion PIRET-GERARD

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Basile PITTIE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

L. DE BRUCKER en A. PIESSEVAUX, “Here Comes The Rain Again: de krachtlijnen van de nieuwe Hemelwaterverordening toegelicht”, STORM 2023, afl. 4, 7-13.

L. DE BRUCKER, “De klimaattoets in het omgevingsvergunningsbeleid“, studiedag “Klimaatregelen en Vergoedingsactiviteiten”, Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW), Alden Biesen, 21 oktober 2022.

L. DE BRUCKER, “Alleen is maar alleen. Zijn solitaire windturbines in Vlaanderen met uitsterven bedreigd?”, STORM 2022, afl. 1, 102-109.

L. DE BRUCKER, “Raad van State zet nieuw Brugs voetbalstadion (tijdelijk?) buitenspel”, STORM 2020, afl. 4, 65-69.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK