Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Administratief recht 

Het team bestuursrecht van Xirius Public beschikt over een uitgebreide expertise in dit publiekrechtelijke domein. Onze experts hebben meer dan 25 jaar expertise op dit gebied.
Wij behandelen alle vragen van het administratief recht en in het bijzonder vragen die betrekking hebben op het ambtenarenrecht in ruime zin (waaronder het tuchtrecht in de ambtenarij maar ook in de beroepsorde), het milieurecht, handelsvestigingen, onteigening, stedenbouw en ruimtelijke ordening, het publiek vastgoedrecht in de ruime zin (met inbegrip van het loopbaanrecht),  gezondheidsrecht (en in het bijzonder ziekenhuisrecht, medisch recht en farmaceutisch recht), onderwijsrecht (met inbegrip van de lerarenstatuten), energie- en vervoersrecht, administratief verbintenissenrecht (met inbegrip van het aanbestedingsrecht, wat betreft de gunnings- en uitvoeringsaspecten ervan en ten aanzien van zowel aanbestedende diensten als aanbestedende instanties);  het recht inzake de aansprakelijkheid van de overheid, het recht van de lokale overheden (met inbegrip van het recht op de sociale bijstand of het recht op de intercommunales in het bijzonder), het recht op de regionale en lokale belastingen, het publiekrecht op de economie (in het bijzonder het recht op de overheidsbedrijven), de administratieve transparantie, enz.

Het team Xirius Public komt zowel tussen voor advies- en ondersteuningsopdrachten als in het kader van administratieve en gerechtelijke procedures (zowel voor de Raad van State als voor de administratieve rechtbanken, de hoven en rechtbanken van de Orde van Justitie of de Europese rechtbanken, waaronder het Hof van Justitie van de Europese Unie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens).

Wij ondersteunen een breed scala aan cliënten, waaronder overheden en instanties (op alle overheidsniveaus), bedrijven en particulieren.

Maak kennis met onze experts

Meester Clémentine CAILLET

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Laurens DE BRUCKER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Man Thomas HAZARD

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Dominique VERMER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marie BAZIER

Medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Daisy DANIELS

Medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Zie de details Contact

Meester Alice TROISFONTAINES

Medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Annabelle DELEEUW

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Mickaël DHEUR

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Julien JOUVE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Cindy MOPALANGA

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Adrien NEYRINCK

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Laureen PERROT

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Vakgebied :
Zie de details Contact

Mevr Agnès PIESSEVAUX

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marion PIRET-GERARD

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

  • J. DUVAL  et  Ch. Dubois “Autorités administratives, à la recherche de l’Imperium ou d’autres critères », A.P.T., 3/2014, p.334.
  • J. DUVAL,  E. Gillet  « Autorités locales et délégation de pouvoir », Politeia, juin 2014, en collaboration
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK