Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Onteigeningen

{ VOUS_ETES_ICI } :
Inzake onteigeningen beschikt het onteigeningsteam van Xirius Public over een bijzondere vakkennis. Onze experten, die allen vertrouwd zijn met de wetgevende en reglementaire kaders in de drie gewesten, kunnen immers teren op meer dan 25 jaar relevante ervaring in dit rechtsdomein.
Het onteigeningsteam ondersteunt en vertegenwoordigt uiteenlopende cliënten uit de drie gewesten, zoals particulieren, bouwpromotoren en ondernemingen, maar eveneens (lokale) besturen die tot onteigening willen overgaan.

Onze dienstverlening behelst vooreerst juridische advisering bij (dreigende) onteigening, naar aanleiding van een verzoek tot kosteloze grondafstand namens de overheid of in het kader van onderhandelingen met het oog op de optimalisatie van de onteigeningsvergoeding.

Verder verleent het onteigeningsteam ook bijstand in het kader van procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een onteigeningsbesluit, met betrekking tot gerechtelijke onteigeningsprocedures, het voeren van herzieningsprocedures tegen een onwettige onteigeningen en het vorderen van schadevergoeding in geval van onwettige onteigening.

Aan de zijde van de onteigenende overheid staat Xirius Public de cliënt bij in het kader van de voorbereiding van een machtigingsaanvraag, evenals bij procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en gerechtelijke onteigenings- en herzieningsprocedures.

Maak kennis met onze experts

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Man Thomas HAZARD

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Dominique VERMER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Julien JOUVE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Cindy MOPALANGA

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marion PIRET-GERARD

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK