Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Energierecht

{ VOUS_ETES_ICI } :
Het energieteam van Xirius Public beschikt over een bijzondere kennis en ervaring inzake energiewetgeving en -projecten. Noch het Europese legal framework, noch de Belgische en regionale wetgevende en reglementaire kaders herbergen immers geheimen voor onze experten.
We bestrijken traditionele energiesectoren als elektriciteit, water en gas. Daarnaast hebben we ook een bijzondere expertise opgebouwd inzake nucleaire- en hernieuwbare energie. Voornamelijk inzake het windenergiecontentieux kunnen wij teren op een uitgebreide vakkennis. Juridische advisering over vraagstukken omtrent warmtenetten, zonne-energie en waterstoftoepassingen behoort tot ons dagelijks metier.

Het energieteam ondersteunt en vertegenwoordigt uiteenlopende Belgische en internationale cliënten, zoals producenten, transmissie- en distributiesysteembeheerders, energieleveranciers en projectontwikkelaars, maar ook lokale en regionale besturen.

Onze dienstverlening behelst zowel juridische advisering, als bijstand in het kader van bestuurlijke en gerechtelijke procedures. voor de gewone en de administratieve rechtscolleges. Ook met procedures voor het Hof van Justitie heeft het energieteam de nodige ervaring.

Maak kennis met onze experts

Meester Laurens DE BRUCKER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Man Thomas HAZARD

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Dominique VERMER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Julien JOUVE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Cindy MOPALANGA

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Mevr Agnès PIESSEVAUX

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marion PIRET-GERARD

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Basile PITTIE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

L. DE BRUCKER, “Aanbevelingen m.b.t. een optimale vergunningverlening voor hernieuwbare energie-installaties in het Vlaamse Gewest”, presentatie met vragenronde in de Commissie Vlaams Energie- en Klimaatplan van het Vlaams Parlement, Brussel, 27 januari 2023.

L. DE BRUCKER, “Revolutionaire richtlijn in de maak. Project-mer-plicht op de schop voor hernieuwbare energieprojecten?”, STORM 2022, afl. 3, 132-143.

L. DE BRUCKER, “Onshore windprojecten in Vlaanderen na het Mestdagh-arrest: quo vadis? Raakt de vergunning van windturbines stilaan in een stroomversnelling?” in K. DEKETELAERE en B. DELVAUX, Jaarboek Energierecht 2021, Antwerpen, Intersentia, 2022, 157-186.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK