Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Gereglementeerde beroepen

Het team gereglementeerde beroepen van Xirius Public heeft een uitgebreide expertise in alle aangelegenheden die verband houden met de uitoefening van dergelijke gereglementeerde beroepen en beroepen. 
De vrije beroepskeuze is een wijdverbreid en toegepast principe. In sommige gevallen kan de toegang tot een beroep echter worden gereguleerd. Dit zal worden gedaan om bepaalde belangen te beschermen, waaronder het vertrouwen van de begunstigden van de dienst. De overheid reguleert de uitoefening van bepaalde beroepen op grond van het feit dat de dienst in het algemeen belang is en dat de gebruikers van de dienst daarom vertrouwen moeten kunnen hebben in de kwaliteit van de dienst.

Dit beginsel is ook van toepassing op bepaalde economische activiteiten. Nogmaals, de reden hiervoor is de bescherming van consumenten of gebruikers.

Een goed begrip van deze mechanismen maakt het mogelijk ervoor te zorgen dat vrijheidsbeperkingen in beginsel niet buitensporig zijn in verhouding tot de gewenste en legitiem te verwachten bescherming. Wij ondersteunen onze klanten bij de ontwikkeling van normen en de toepassing ervan in dit verband.

Wij ondersteunen u bij de keuze van de wijze waarop dit evenwicht tussen de vrijheid om een beroep of een economische activiteit uit te oefenen en de noodzakelijke bescherming van de belangen die hoger worden geacht om de samenleving doeltreffend te kunnen organiseren, moet worden gerealiseerd. Wij verdedigen onze cliënten zowel in objectieve geschillen (grondwettelijk hof of Raad van State, of zelfs in de rechtbanken van de Europese Unie) als in subjectieve geschillen (het effectief verkrijgen van het recht om deze beroepen uit te oefenen).

Maak kennis met onze experts

Meester Clémentine CAILLET

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Jennifer DUVAL

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Mevr Margaux KERKHOFS

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Pierre SLEGERS

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Annabelle DELEEUW

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Caroline JORET

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Adrien NEYRINCK

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Recente publicaties / seminaries

  • P. SLEGERS et M. KERKHOFS, « La reconnaissance professionnelle comme obstacle au réflexe  corporatiste », Journal de droit européen, 2021, numéro 9, pp. 417 à 420.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK