Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Economie en overheidsfinanciën

Het team economisch en overheidsfinancieel recht van Xirius public heeft een uitgebreide expertise in alle zaken die verband houden met de economie en de overheidsfinanciën.
In dit opzicht heeft Margaux Kerkhofs een grondige kennis van het Europees recht, in het bijzonder op het gebied van staatssteun, dankzij haar master in internationaal recht en Europees recht (VUB). Mij. Clémentine Caillet en ik. Jennifer Duval kreeg de kans om hun praktische kennis te vergelijken en hun theoretische kennis op het terrein te perfectioneren door een interuniversitair certificaat in de openbare financiën (UCL-Uliège) te behalen.

De financieringsbehoeften en het beheer van de inkomsten en uitgaven van een overheidsinstantie, ongeacht het bevoegdheidsniveau waarop zij haar bevoegdheden uitoefent, zijn belangrijke en terugkerende kwesties waarmee elke overheid te maken krijgt. Of het nu gaat om het zoeken naar de juiste financieringsmethode of de rechtvaardiging van het gebruik van overheidsmiddelen, de onderwerpen met betrekking tot de financiering van overheidsinstanties en overheidsinstanties zijn talrijk en gevarieerd.

In het afgelopen decennium zijn de nationale en Europese controles op de financiële gezondheid van de overheid en de staat als geheel versterkt. Onder Europese druk zijn de harmonisatie van de standaarden voor jaarrekeningen en de registratie van financiële transacties in de overheidssfeer belangrijke kwesties geworden voor elke overheidsinstantie. Deze kwesties bemoeilijken het werk van overheidsinstanties en aanverwante instanties in toenemende mate.

Wij behandelen dossiers die betrekking hebben op alle aspecten van de economie en de overheidsfinanciën in de ruimste zin van het woord, waaronder kwesties met betrekking tot subsidies, subsidies, begrotingen en rekeningen, staatssteun, lokale belastingen, de financiering van zorginstellingen of openbare lichamen, enz.

Het team Economisch en Financieel Recht staat zowel overheden als operatoren bij die gesubsidieerd worden (of gesubsidieerd willen worden).

Wij ondersteunen u door middel van adviesopdrachten (met name bij de uitvoering van het wettelijk kader rond de toekenning van een subsidie of een dotatie), om te beslissen over de nuttige follow-up die moet worden gereserveerd voor een beslissing tot intrekking van een subsidie of een dotatie, om te beoordelen of projecten in overeenstemming zijn met de regelgeving inzake staatssteun,  om samen met u de impact te beoordelen van strategische keuzes op de opname van boekhouding  in het toepassingsgebied van overheidsdiensten, enz.), maar ook in het kader van geschillenprocedures met betrekking tot overheidsfinanciën (beroep tegen de intrekking of wijziging van overheidsfinanciering, beroep tegen fiscale regelgeving in lokale aangelegenheden, beroep tegen budgettaire wettelijke normen, enz.).  

Maak kennis met onze experts

Meester Clémentine CAILLET

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Jennifer DUVAL

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Mevr Margaux KERKHOFS

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Pierre SLEGERS

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Annabelle DELEEUW

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Mickaël DHEUR

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Caroline JORET

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Adrien NEYRINCK

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Laureen PERROT

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Vakgebied :
Zie de details Contact

Referenties

  • Bijstand aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van beroepen tegen besluiten tot toekenning van een globale subsidie van 125.638.896 euro aan gemeenten in het kader van het Brussels Preventie- en Nabijheidsplan 2016-2019 (beslissing nr. 243.501 van 24 januari 2019 van de Raad van State)
  • Bijstand aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de GGC in het kader van het beroep tegen de ordonnantie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene subsidie aan de gemeenten (zie arrest nr. 11/2021 van 28 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof) en bijstand aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in het kader van beroepen tegen beslissingen over de algemene toewijzing aan gemeenten (Besluit nr. 242.032 van de Raad van 29 juni 2018 en niet-gepubliceerde rechterlijke uitspraken)
  • Bijstand aan de stad Namen bij de uitvoering van het Confluence-project en het beheer van de Europese subsidies
  • Bijstand aan de projectontwikkelaar die belast is met de bouw van de ecowijk Rives Ardentes op de site van Coronmeuse in Luik (dossier met betrekking tot het beheer van Europese subsidies)
  • Steun voor de toekenning van subsidies aan een marktdeelnemer die actief is op het gebied van kinderwelzijn

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

  • E. Jacubowitz et C. Caillet, “La médiation processuelle”, in Le contrôle administratif et juridictionnel des finances publiques, Dir. D. Renders et D. Piron, Anthémis, 2022.
  • J. DUVAL et   Ch. Dubois « Le dialogue compétitif - Une nouvelle procédure de passation pour des marchés complexes », C.P.D.K. 3/2012
  • J. Duval  et Ch. Dubois « Marchés publics et ‘Max Havelaar’ : une (simple équitable ?) histoire de labels », Marchés Publics, Larcier, p. 143
  • J. DUVAL,  E. Gillet et Ch. Dubois   « Le régime SEC 2010 – Pression européenne sur les finances locales », Edition Vanden Broel 2016
  • J. Duval et L. Fontaine, « Délégation de compétence en matière de marchés publics : crédit ou dépense du budget ordinaire ? », MCP 2023, liv. 2, 179-188
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK