Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

MILIEU- en OMGEVINGSRECHT

Inzake milieu- en omgevingsrecht kan het omgevingsteam van Xirius Public bijzondere adelbrieven voorleggen. Onze experten, die allen uitgelezen vertrouwd met het wetgevende en reglementaire kader in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, kunnen immers teren op meer dan 25 jaar relevante ervaring in deze materie. 
De milieu- en omgevingsrechtelijke expertise van Xirius Public houdt voornamelijk verband met (milieu- en omgevings)vergunningen, verkavelingen, de algemene en sectorale milieuvoorwaarden, luchtkwaliteit, waterregelgeving, bodemverontreiniging en bodemsanering, grondverzet, milieueffectenrapportage, natuurbehoud, soortenbescherming, geur- en geluidshinder, afvalstoffenregelgeving, milieuschade- en aansprakelijkheid, erfgoed, milieustrafrecht en bestuurlijke handhaving.

Ook wat de Europees- en internationaalrechtelijke dimensie van het milieurecht betreft, beschikken wij over de nodige deskundigheid ter zake.

Het omgevingsteam ondersteunt en vertegenwoordigt uiteenlopende cliënten uit de drie gewesten, zoals particulieren, burgercollectieven, lokale besturen en regionale overheden, maar eveneens vzw’s, kmo’s en multinationals.

Onze dienstverlening behelst niet alleen advisering, maar ook juridische bijstand in het kader van bestuurlijke procedures voor lokale en regionale overheidsinstanties enerzijds en naar aanleiding van gerechtelijke procedures voor de gewone rechtscolleges, de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, het Grondwettelijk Hof en het Hof van Justitie anderzijds.

Maak kennis met onze experts

Meester Laurens DE BRUCKER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Man Thomas HAZARD

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Dominique VERMER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marie BAZIER

Medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Julien JOUVE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Cindy MOPALANGA

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Mevr Agnès PIESSEVAUX

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Marion PIRET-GERARD

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit climatique
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Basile PITTIE

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

T. VANDENPUT en M. PIRET-GERARD, “Et si … l’on étendait la notion d’intérêt à agir en matière environnementale” in C. CAILLET e.a., Actualia puliekrecht / Actualités du droit public 2022, Antwerpen, Larcier-Intersentia, 2022, 1-30.

L. DE BRUCKER en P. DE MAEYER, “Over afval, bodem en grondverzet in Vlaanderen. Betekent de PFOS-problematiek het einde van de Oosterweelverbinding?” in C. CAILLET e.a., Actualia puliekrecht / Actualités du droit public 2022, Antwerpen, Larcier-Intersentia, 2022, 31-53.

T. HAZARD en N. GRAVIER “ Chronos à l’assaut du Kirchberg : vers une évolution de la notion de projet au sens de la directive 2011/92/UE afin d’englober les situations de  prolongation des autorisations dans le temps ?” in C. CAILLET e.a., Actualia puliekrecht / Actualités du droit public 2022, Antwerpen, Larcier-Intersentia, 2022, 225-248.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK