Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Gezondheidsrecht

Het team gezondheidsrecht van Xirius Public beschikt al meer dan vijfentwintig jaar over expertise op dit gebied.
Op basis van het recht op leven hebben staten de plicht om het leven te verdedigen en daarvoor toegang te krijgen tot hoogwaardige gezondheidszorg. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is de organisatie van een gezondheidszorgsysteem gebaseerd op de implementatie van het recht op leven.

Met dit in het achterhoofd ondersteunen we overheden, zorginstellingen en zorgprofessionals bij het opzetten en onderhouden van een werking die hen in staat stelt deze doelstelling van kwaliteitsvolle en duurzame zorg te verdedigen.

Bij de evaluatie van het optreden van de overheid en de zorginstellingen, alsook van de beroepsbeoefenaars, zal rekening moeten worden gehouden met de meervoudige dimensie van de gezondheidszorg. In onze adviezen en in ons verweer is een goed begrip van gezondheid en de oriëntatie van een gezondheidszorgstelsel op deze doelstelling dan ook een centraal element.
Onze praktijk richt zich op het volgende:
 • Patiëntenrechten en grondrechten
 • Ziekenhuisrecht
 • Zorginstellingen
 • Publieke zorginstellingen en publiek-private en publiek-publieke samenwerkingen
 • Apotheken
Het Xirius Public-team is in staat om zowel overheidsinstanties als privé-operatoren te vertegenwoordigen die met deze problemen worden geconfronteerd.

Wij bieden zowel juridisch advies als bijstand in procedures voor ordinale instanties of voor administratieve of gerechtelijke rechtbanken.

Maak kennis met onze experts

Meester Clémentine CAILLET

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Margaux KERKHOFS

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Pierre SLEGERS

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Daisy DANIELS

Advocaat medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Zie de details Contact

Meester Alice TROISFONTAINES

Advocaat medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Mickaël DHEUR

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Zie de details Contact

Meester Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Caroline JORET

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Laureen PERROT

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit des contrats et marchés publics
Finances publiques
Vakgebied :
Zie de details Contact

Referenties

Bijstand aan de Ministerraad in het kader van beroepen tot schorsing en vernietiging ingesteld tegen de wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de beroepen in de geestelijke gezondheidszorg en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg enerzijds, en tot wijziging van de wet op de uitoefening van de beroepen in de gezondheidszorg,  gecoördineerd op 10 mei 2015 (arresten nr. 170/2016 van 22 december 2016, nr. 39/2017 van 16 maart 2017 en nr. 26/2018 van 1 maart 2018).

Bijstand aan de ministerraad in het kader van vragen voorgelegd aan het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling op het gebied van de gezondheidszorg (zie met name arresten nr. 1/2019 van 23 januari 2019 en nr. 44/2023 van 16 maart 2023).

Bijstand aan de Belgische Staat in zaken die verband houden met de hervorming van de ziekenhuisfinanciering in ruime zin (zie onder meer de arresten nr. 253.068 van 22 februari 2022 en nr. 247.682 van 29 mei 2020 van de Raad van State en niet-gepubliceerde rechterlijke uitspraken).

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

 • E. Jacubowitz et C. Caillet, « Être infirmier(e) demain : perspectives d’avenir suite à l’adoption du nouvel AR 78 », mai 2018.
 • E. Jacubowitz et C. Caillet, contribution au “Guide pratique de la loi sur les médicaments à usage humain”, Herentals, KnopsBooks.com, 2022, 328 p.
 • M. KERKHOFS & P. SLEGERS, « Arrêt "Roos c. Parlement"; mesures sanitaires et droits fondamentaux », Journal de droit européen, décembre 2022; pp. 471-472.
 • P. SLEGERS, P. BELLEMANS & S. BEN MESSAOUD, « La proportionnalité en matière de protection de la santé, le combat d’Hermès et d’Esculape », A.P.T., 2021/3, p. 417-447.
 • M. KERKHOFS et S. BEN MESSAOUD, « Les mesures sanitaires COVID-19 soumises au contrôle de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat », Rev. dr. Santé, 2021-22, liv. 3, pp. 196 à 201.
 • M. KERKHOFS, P. SLEGERS et S. BEN MESSAOUD « L’application des principes généraux de droit administratif en droit de la santé et de la sécurité sociale », in S. BEN MESSAOUD et F. VISEUR, Les principes généraux de droit administratif, Larcier, 2017.
 • P. SLEGERS et C. POUPPEZ, « Arrêt Laboratoires CTRS c. Commission : quelle est la portée de l’exclusivité commerciale des médicaments orphelins ? », R.E.D.C., 2016/1, p. 109-121.
 • P. SLEGERS, M. NEYT, C. POUPPEZ et al. : « Introduction of high-risk medical devices: national measures that can be taken under the current European legislation to put the patient interest central”, Expert review of Medical Devices, février 2017.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK