Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

Juridische strategie

{ VOUS_ETES_ICI } :
Het departement werd door Bernard Maingain opgericht voordat hij bij Xirius aan de slag ging. Dit project kreeg voortdurende ondersteuning van zijn historische vennoten Marie-Paule Gomrée en Geneviève Rigaux.
Het gaat uit van de vaststelling dat de grote juridische crises weer moeten worden ingeschakeld in een bredere analyse van alle factoren die structuur geven aan het denken en aan de besluitvorming. Deze benadering is geïnspireerd op de lessen die betrokkene kreeg van prominente professoren als François RIGAUX, Pierre VANDERVORST, Jacques GHESTIN en enkele anderen. Doel van dit werk is om de relatie tussen legaliteit en legitimiteit opnieuw te beschrijven, niet in een natuurrechtelijke benadering, maar op basis van de bronnen zelf van de taalstatus en de evolutie ervan in gemeenschappen van mensen.
In dit kader vergt de oriëntatie van beslissingen werk aan de eigenlijke bronnen van crises: geschiedenis, antropologie, sociologie, psychologie en psychoanalyse, economie, filosofie... Met alles moet rekening worden gehouden.

De teams die tijdens de consultaties aan deze kwesties werken, zijn opgebouwd in netwerken die variëren afhankelijk van de behoeften en bijdragen. Ze kunnen zowel advocaten van Xirius als externe advocaten samenbrengen, die allemaal vastbesloten willen nadenken over de dimensie openbare dienstverlening van de Staten, over de sociale geschiedenis, over de pan-Afrikaanse emancipatie, over de relatie tussen ideologie en recht in de Oost-West-dynamiek, over de trage bewegingen van het internationale strafrecht, over de uitdagingen van moderne conflictoplossing, enz.

De uitdaging van het departement bestaat er duidelijk in om de kwestie van het recht los te koppelen van de ‘verslaafdheid’ aan geld en business en het terug te voeren tot het basisvraagstuk, steun voor een samenleving van het Woord waar geweld wordt gekanaliseerd, in een realistische benadering van de identiteit van 'mensen'. De onafhankelijkheid van ieders denken wordt gewaardeerd en aangemoedigd. 

In deze context heeft het departement zich ontwikkeld. Het heeft zich onder meer ingezet voor grote sociale herstructureringen waarbij een rol was weggelegd voor sociale dialoog, juridische reflectie over het ontstaan van de structuur van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de rechten van zijn inwoners, het probleem van de verslechterende arbeidsomstandigheden van de arbeidersklasse door afnemende bestaanszekerheid, strategieën voor bedrijfsverplaatsing in de context van transgeneratie, de impact van seksuele vrijheid op gezinsmodellen en de crisis in solidariteit en onderwijs, hulp bij de vrijlating van vooraanstaande personen die in vijandige landen worden vastgehouden, steun voor politieke veranderingen in Oekraïne, betrekkingen tussen een Afrikaanse staat en de westerse wereld, het standpunt ten aanzien van misdaden tegen de menselijkheid die in de Regio van de Grote Meren worden gepleegd, de preventie van genocide, de strijd tegen de destructurering van de regale functies van Staten, strategieën voor corruptiebestrijding, reflectie over grensoverschrijdende witteboordencriminaliteit in de Regio van de Grote Meren, enz.

Alle strategieën waren altijd gericht op juridische kwesties in een goed geanalyseerde context, waarbij de relatie tussen feiten, bewezen feiten en de waarheid in haar drievoudige gerechtelijke, historische en mediatieke dimensie nooit werd onderschat.

Het is in dit opzicht dat het departement blijk geeft van creativiteit met betrekking tot de beoefening van het beroep van advocaat in het licht van de hedendaagse uitdagingen.  

Maak kennis met onze experts

Meester Bernard MAINGAIN

Advocaat-Vennoot
XIRIUS SOCIAL
STRATEGIE D'ENTREPRISE
Zie de details Contact

Meester Alexandra VANDEVELDE

Advocaat-Vennoot
XIRIUS SOCIAL
STRATEGIE D'ENTREPRISE
Zie de details Contact
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK