Actualités
Klantenzone
Diaporama
Diaporama
Diaporama
Diaporama

(Sociaal) Ambtenarenrecht 

Het team ambtenarenrecht (sociaal) recht van Xirius Public heeft bijna vijfentwintig jaar expertise in dit domein.
Al vele jaren hebben we de mogelijkheid om onze klanten te ondersteunen in alle aspecten van dit vakgebied, van selectie tot het einde van hun carrière. Wij behandelen immers alle vragen die zich kunnen voordoen tijdens de loopbaan van een agent, zowel contractueel als wettelijk. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, zaken met betrekking tot selectie, aanwerving, contractuele aanstelling, proeftijd, promoties, verlof, financiële status, beoordelingen, tuchtprocedures, mobiliteit, enz.

Wij behandelen deze problematiek ongeacht het betrokken bestuursniveau (federale staat, gemeenschappen, gewesten, parastatalen, instellingen van openbaar nut, provincies, gemeenten, intercommunales, enz.).

Het Team Ambtenarenrecht (Sociaal) Recht ondersteunt en vertegenwoordigt zowel administraties als ambtenaren op alle overheidsniveaus.

Wij worden ook ingeschakeld om bepaalde beroepsbeoefenaren bij te staan in het kader van een tuchtprocedure die vóór hun beroepsorde wordt gevoerd.

De synergie tussen Xirius Public en Maingain, Rigaux & Gomrée zorgt er ook voor dat onze cliënten elkaar aanvullen in hun analyse van alle problemen met betrekking tot het arbeidsrecht, die vaak voorkomen in de ambtenarij, waardoor wij u eersteklas ondersteuning en advies kunnen bieden, ongeacht de kwesties die uw dossier oproept.

Wij treden op voor onze cliënten in het kader van geschillenprocedures (voor de hoven en rechtbanken van de Orde van Justitie, de Raad van State, maar ook voor de Kamers van Beroep of een ander intern orgaan van de administratie). Wij kunnen u ook, wanneer het in uw belang is en u dat wenst, bijstaan bij het opzetten van een alternatieve geschillenbeslechtingsmethode (wij treden dan op als bemiddelingsadviseurs). Wij bieden ook adviesopdrachten aan, al dan niet in een precontentieuze context (analyse van specifieke vragen van de cliënt over de opportuniteit van een beroep of over de beschikbare alternatieven in een problematische situatie, ondersteuning in het kader van de herziening van de statuten, enz.)

Maak kennis met onze experts

Meester Clémentine CAILLET

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Expropriations
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Jennifer DUVAL

Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Daisy DANIELS

Medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Zie de details Contact

Meester Annabelle DELEEUW

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Man Sacha HANCART

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Caroline JORET

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit de la santé
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

Meester Clémence LECOMTE

Advocate
XIRIUS PUBLIC
Droit constitutionnel
Droit de la santé
Droit de l'énergie
Droit de l'environnement et de l'urbanisme
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Urbanisme et aménagement du territoire
Zie de details Contact

Meester Adrien NEYRINCK

Advocaat
XIRIUS PUBLIC
Droit administratif
Droit constitutionnel
Droit des contrats et marchés publics
Droit social de la fonction publique
Finances publiques
Médiation
Zie de details Contact

PUBLICATIES / RECENTE SEMINARS

  • E. Jacubowitz, D. Daniels, A. Neyrinck et J. Jouve « De toepassing van het administratief recht door de arbeidsgerechten, kroniek van jurisprudentie (NL en FR) », in Actualia publiekrecht 2022 / Actualités du droit public 2022, Dir. C. Caillet, L. De Brucker, P. De Maeyer, T. Hazard, E. Jacubowitz, M. Vastmans, D. Vermer, Intersentia, 2022.
  • E. Jacubowitz, « Recente rechtspraak inzake benoemingen en bevorderingen », ABILWAYS, mars 2022.
  • E. Jacubowitz, « Les accidents du travail dans le secteur public » (in NL en FR), ESCALA, mars-avril 2022.
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK