Actualités
Klantenzone

Meester Daisy DANIELS

foto vanMeester Daisy  DANIELS

Medewerker-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 24 06

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

PARCOURS

Daisy beoefent alle takken van het grondwettelijk recht en het administratief recht in ruime zin. Zij heeft bijzondere ervaring in het voeren van procedures voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, en het behandelen van dossiers inzake de beginselen van behoorlijk bestuur, mensenrechten, statutaire en contractuele tewerkstelling in de publieke sector, tucht, deontologie, gezondheidsrecht, gereglementeerde beroepen en overheidsaansprakelijkheid. Daarnaast heeft zij reeds verschillende besturen geadviseerd en bijgestaan in het kader van de (re)organisatie en structurering van overheidsinstellingen en -diensten.

Als advocaat verleent Daisy advies aan cliënten uit zowel de publieke, als de private sector in alle voormelde materies en vertegenwoordigt zij ze voor de administratieve overheden, alsook voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Naast haar activiteiten als advocaat, geeft Daisy opleidingen en seminaries over het administratief recht, tewerkstelling in de overheidssector, tucht en deontologie.

Daisy vervoegde Xirius Public in oktober 2018 en was sindsdien ook ingeschreven bij de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Zij heeft de Brusselse Balie kort verlaten van oktober 2022 tot oktober 2023, maar is sinds oktober 2023 terug opgenomen op het Tableau van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel en lid van het Xirius Public-team als medewerker-vennoot.

Daisy verstrekt haar diensten in het Nederlands en Engels.

OPLEIDING

Daisy behaalde haar master in de rechten aan de KU Leuven op 8 juli 2018.

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de la santé

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit social de la fonction publique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Daisy DANIELS

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK