Actualités
Klantenzone

Meester Brieuc MAINGAIN

foto vanMeester Brieuc MAINGAIN

Advocaat

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 90

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

Strafrecht

PARCOURS

Brieuc is advocaat bij de balie van Brussel. Hij werkt met het advocatenkantoor XIRIUS en werkt samen met de verschillende entiteiten, in het bijzonder met het team MAINGAIN-RIGAUX-GOMREE. Ook had hij de gelegenheid om samen te werken met professor Denis PHILIPPE. Hij houdt zich bezig met aansprakelijkheidskwesties. Hij behandelt strafrechtdossiers, waaronder sociaal strafrecht en ondernemingsstrafrecht.    

Het gaat daarbij om de strafrechtelijke aansprakelijkheid van privaatrechtelijke rechtspersonen, overheidsinstanties, nationale of internationale organisaties en leidinggevenden. Ook neemt hij de verdediging op van slachtoffers die zich burgerlijke partij stellen. Hij helpt zijn klanten bij het opstellen van klachten en het opvolgen van informatie- en onderzoeksprocedures. Hij staat cliënten bij tijdens hun hoorzittingen. Hij heeft al opgetreden in zaken van strafbare feiten tegen goederen en personen, diefstal, verduistering en schending van vertrouwen in ondernemingen, frauduleus faillissement, valsheid in geschrifte, wapenhandel, terrorisme, aantasting van de eer en goede naam, aanzetten tot haat, computerhacking, internationale uitlevering, Europese aanhoudingsbevelen, witwassen, doodslag, poging tot moord, criminele organisatie, criminele samenzwering, internationale ontvoering van kinderen, inbeslagnemingen en verbeurdverklaringen, enz.

Hij verleent zijn cliënten nauwgezette en professionele bijstand. Hij beschouwt zijn werk als een verantwoordelijkheid en zet in op een multidisciplinaire aanpak waarin de mens centraal staat in het strafrechtdebat. Hij praktiseert in het Frans en in het Engels. Hij heeft een passieve kennis van het Nederlands. Hij heeft een passie voor muziek en literatuur.
 

OPLEIDING 

Brieuc studeerde aan de Facultés universitaires Saint-Louis en de Université libre de Bruxelles. Hij volgde taalprogramma's in Cambridge in Engeland en Vught in Nederland. 
 

Kantoor

Droit pénal

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Brieuc MAINGAIN

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK