Actualités
Klantenzone

Meester Sophie DIENST

foto vanMeester Sophie DIENST

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 60

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
 • L'honoraire au temps passé
 • L'honoraire au forfait
 • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

 • Vastgoedrecht
  • Handelshuur
  • Huur van gemeen recht
  • Woninghuur
  • Bouw
  • Mede-eigendom
  • Zakelijke rechten (erfdienstbaarheid, erfpacht)
  • Burenrelaties
 • Vastgoedverkoop
 • Handelsrecht
 • Invordering van schulden

PARCOURS

Sophie behandelt alle aspecten van het vastgoedrecht in het algemeen en legt zich in het bijzonder toe op huurrecht (handelshuur, huurcontracten van gemeen recht en huurcontracten voor woningen), bouwrecht, mede-eigendomsrecht en verkoopcontracten voor vastgoed. Zij wijdt ook een deel van haar praktijk aan commerciële contracten en aan invorderingen van schulden.
 
Sophie staat haar cliënten, zowel ondernemingen als particulieren, bij in het onderhandelen en het sluiten van contracten, in het geven van advies en in het kader van geschillenbeslechting voor rechtbanken en arbitrage-instanties.

Sophie is sinds september 2014 lid van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel. Zij begon haar loopbaan in 2014 bij Xirius, in het Xirius Immo team (als medewerkster van Mr. Laurent Collon en Mr. Jean-Rodolphe Dirix), alvorens vennote te worden op 1 januari 2020.
 
Zij is werkzaam in het Frans en Engels.

OPLEIDING

Sophie behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L., 2013, grote onderscheiding) en behaalde tevens een master-na-masterdiploma in het notariaat (U.C.L., 2014, onderscheiding).

Kantoor

XIRIUS IMMO

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Sophie DIENST

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK