Actualités
Klantenzone

Meester Philippe T’KINT

foto vanMeester Philippe  T’KINT

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 24 01

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Vennootschapsrecht
  • Verenigingen en stichtingen
  • Boekhoudrecht
  • Verbintenissenrecht in het algemeen

PARCOURS

Philippe beoefent het recht van verenigingen (VZW, IVZW, feitelijke vereniging, beroepsvereniging), stichtingen en handelsvennootschappen, met inbegrip van het boekhoudkundig en fiscaal verenigingsrecht binnen de praktijk Xirius Corporate.

Philippe behandelt ook dossiers met betrekking tot het verbintenissenrecht in het algemeen, alsook boekhoudkundige kwesties die het vennootschaps- en verenigingsrecht domineren. 

Hij staat zijn cliënten bij in zowel de advies- als de procesfase.

Naast zijn activiteiten als advocaat, doceert Philippe sinds enkele jaren verenigings- en stichtingsrecht aan de ULB, in het kader van een voortgezette opleiding die leidt tot een interuniversitair getuigschrift in verenigingsmanagement. Hij is ook lid van de redactie van het tijdschrift "Non marchand / Economie sociale" sinds de oprichting ervan.

Daarenboven heeft hij talrijke wetenschappelijke artikelen geschreven en is hij de auteur van het volume "Association sans but lucratif" van het Répertoire Notarial (Larcier 1999) en van het boek "le droit des ASBL, aspects civils et commerciaux" (Larcier 2013), dewelke referentiewerken zijn inzake verenigingen. Hij spreekt ook op seminaries over vennootschappen en verenigingen in het kader van beroepsopleidingen georganiseerd door de Union des Classes Moyennes (UCM) of de ULB.

Phillipe is vennoot bij Xirius Corporate sinds januari 2015 en is lid van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds oktober 1982.

Hij is werkzaam in het Frans en Nederlands.

OPLEIDING

Philippe is houder van een licentie in de rechten van de Université Libre de Bruxelles (1982).
 

Kantoor

XIRIUS CORPORATE

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Philippe T’KINT

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK