Actualités
Klantenzone

Meester Patrik DE MAEYER

foto vanMeester Patrik DE MAEYER

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 85

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
 • L'honoraire au temps passé
 • L'honoraire au forfait
 • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

 • Milieu- en omgevingsrecht
 • Energierecht
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw
 • Ambtenarenrecht
 • Administratief recht
 • Grondwettelijk recht
 • Internationaal en Europees recht

PARCOURS

Patrik beoefent nagenoeg alle takken van het publiek- en administratief recht. Vooreerst focust hij zich op adviesverlening en geschillenbeslechting inzake (hernieuwbare) energieprojecten. Daarnaast behandelt hij op regelmatige basis dossiers in verband met het stedenbouwrecht, het milieurecht, het handelsvestigingsrecht, het lokale belastingrecht en het onteigeningsrecht. Verder richt hij zich in zijn praktijk op dossiers waarin de werking van de Belgische Staat centraal staat, met inbegrip van  het statuut van het rijkspersoneel (ambtenarenrecht), de openbaarheid van bestuur, de motivering van bestuurshandelingen en de administratiefrechtelijke geschillen in dat verband.

Patrik adviseert cliënten uit zowel de publieke, als de private sector en vertegenwoordigt ze voor diverse administratieve overheden (colleges van burgemeester en schepenen, deputaties, gewestelijke regeringen…), alsook voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof, en tot voor het Hof van Justitie van de Europese Unie (Luxemburg) en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (Straatsburg).

Verder is Patrik auteur van diverse bijdragen in de rechtsleer en is hij medewerker van het tijdschrift Administration Publique, gespecialiseerd in het grondwettelijk recht en het administratief recht. Hij is lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP), alsook van ESIMAP (Centre d’études, de services et d’information en matière de marchés publics).

Patrik is advocaat aan de balie van Brussel sedert 1994. Hij stond mee aan de wieg van Xirius Public is sinds januari 2004 vennoot bij Xirius Public.

Patrik verstrekt zijn diensten in het Nederlands, Frans en Engels.

OPLEIDING

Patrik is houder van een licentie in de rechten van de Universiteit van Antwerpen (1992) en van een Master in Business Administration van de Universiteit van Antwerpen (1993).

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'énergie

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'environnement et de l'urbanisme

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit des contrats et marchés publics

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit social de la fonction publique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Expropriations

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Urbanisme et aménagement du territoire

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Patrik DE MAEYER

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK