Actualités
Klantenzone

Meester Marie-Paule GOMRÉE

foto vanMeester Marie-Paule  GOMRÉE

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 90

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Sociaal recht

PARCOURS

Marie-Paule is binnen het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée gespecialiseerd in het arbeidsrecht.

Zij beoefent alle takken van het arbeidsrecht, zowel nationaal als internationaal: individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal strafrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Zij staat zo onder meer in voo:
  • Juridisch advies en bijstand bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het opstellen van contracten, overeenkomsten en reglementen, conflictpreventie en -beheer;
  • Beheer van vraagstukken in verband met de organisatie van het werk (met name de organisatie van de arbeidstijd, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de bedrijfssectoren en de behoeften van de ondernemingen en de nieuwe aspiraties op het gebied van de combinatie van privé- en beroepsleven, enz.), veranderingen in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, het probleem van discriminatie, het verloningsstatuut, het mobiliteitsbeleid, het einde van de loopbaan, enz.;
  • Juridische bijstand, met name bij sociale verkiezingen (toezicht op de verschillende fasen van het tijdschema en geschillen), bij reorganisaties en/of herstructureringen van ondernemingen;
  • Sociaal contentieux: beheer van geschillen inzake sociaal recht, belangenbehartiging van van ondernemingen en particulieren;
  • Juridische bijstand van ondernemingen tijdens controles van het RSZ, van de inspectiediensten of van andere instanties;

Zij houdt zich ook bezig met vele vraagstukken in verband met nieuwe vormen van verloning, zoals managementcontracten, variabele verloning en stimuleringsstrategieën, sociale en fiscale vraagstukken van verloning en vergoedingen,....

Zij is werkzaam in zowel de private als de publieke sector.

Marie-Paule is vennote bij Maingain, Rigaux & Gomrée sinds 2007 en is sinds 4 oktober 1988 ingeschreven bij de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Marie- Paule is werkzaam in het Frans

OPLEIDING

Zij voltooide haar rechtenstudie met onderscheiding in 1984 aan de Université de Liège en begon het jaar daarop haar loopbaan bij Bernard Maingain, met als specialisatie sociaal recht, waaraan zij zich sindsdien heeft gewijd.

Kantoor

XIRIUS SOCIAL

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Marie-Paule GOMRÉE

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK