Actualités
Klantenzone

Meester Marie BAZIER

foto vanMeester Marie  BAZIER

Medewerker-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 14 49

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Stedenbouwrecht
  • Milieurecht
  • Lokaal en provinciaal administratief sanctierecht

PARCOURS

Marie beoefent alle takken van het publiek en administratief recht, maar haar voornaamste focus ligt op het adviseren en oplossen van geschillen inzake stedenbouw- en milieurecht in zowel Wallonië als Brussel.

Binnen het kantoor legt zij zich ook toe op administratieve sanctiezaken op het gebied van stedenbouw en milieu.

Marie adviseert cliënten uit zowel de publieke als de private sector en heeft een bewezen track record in het vertegenwoordigen van cliënten voor diverse administratieve instanties (gemeentelijke colleges, gewestelijke instellingen, gewestelijke overheden, enz).

Naast haar activiteiten als advocaat was zij van 2005 tot 2012 docent bij HENALUX in het stedenbouw- en milieurecht.

Sinds 2019 is zij docent bij EPAP in het stedenbouwkundig recht en sinds 2020 leidt zij de gemeentelijke en provinciale officieren van gerechtelijke politie van de provincie Namen op in de wetgeving inzake administratieve sancties.

Ze neemt regelmatig deel aan colloquia als spreker over diverse onderwerpen van stedenbouw- en milieurecht.

Marie is tevens auteur van verschillende bijdragen in de domeinen waarin zij actief is.

Na een jaar als advocaat te hebben gewerkt in het advocatenkantoor PNT in Namen, werd Marie in oktober 2004 toegelaten tot de stage en vervolgens ingeschreven bij de Balie van Namen.

Zij voltooide haar opleiding bij het advocatenkantoor van Meester Bernard Paques, dat zij in december 2007 verliet om haar eigen praktijk te beginnen. Gedurende 14 jaar werkte Marie op onafhankelijke wijze, maar bouwde zij toch bevoorrechte en langdurige samenwerkingsverbanden op met andere advocatenkantoren. In oktober 2022 vervoegde ze het Xirius-team.

Marie is werkzaam in het Frans.

OPLEIDING

Marie behaalde haar diploma rechten aan de Université Catholique de Louvain (2003) en een diploma milieurecht en publiek vastgoedrecht aan de Facultés Universitaires de Saint-Louis (2005).

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'énergie

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'environnement et de l'urbanisme

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Expropriations

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Urbanisme et aménagement du territoire

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Marie BAZIER

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK