Actualités
Klantenzone

Meester Marc MARLIERE

foto vanMeester Marc MARLIERE

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 70

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Fiscale adviesverlening
  • Fiscale geschillenbeslechting (administratief en gerechtelijk)
  • Fiscale strategie
  • Erfopvolgingsplanning
  • Fiscale regularisatie
  • Fiscale verzoening
  • Voorafgaand akkoord en fiscale ruling

PARCOURS

Marc is een door de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel als fiscale specialist erkende advocaat, die alle aspecten van het algemeen fiscaal recht beoefent bij Xirius Tax & Acquisitions.

Zijn voornaamste praktijkgebieden zijn het directe belastingenrecht (personenbelasting, vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen) en het indirecte belastingenrecht (btw, registratierechten, successierechten, diverse belastingen).

In het fiscaal recht staat Marc zijn cliënten, zowel particulieren als ondernemingen, bij op het vlak van preventief fiscaal advies, onderhandelingen met de fiscus, administratieve geschillen (antwoord op een verzoek om inlichtingen, een regularisatiebericht of een ambtshalve belastingaanslag, het indienen van een bezwaarschrift of een verzoek om ontheffing van ambtswege, ...) en gerechtelijke geschillen (beroep voor hoven en rechtbanken en pleidooien).

Marc is ook gespecialiseerd in fiscale strategie met het oog op het kiezen van de minst belaste weg en in successieplanning.

Hij is bovendien gespecialiseerd in de fiscale regularisatie van buitenlandse activa (onroerend goed, rekeningen, levensverzekeringen, juridische constructies of offshore structuren).

Marc staat zijn cliënten ook bij in het verkrijgen van een voorafgaande goedkeuring van de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Hij is tevens betrokken bij fiscale verzoening.

Naast zijn activiteiten als advocaat is Marc ereprofessor aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ICHEC), waar hij de cursus vennootschapsbelasting doceerde. Hij is tevens voormalig lid van de academische raad van deze gerenommeerde fiscale school.

Marc is adjunct-hoofdredacteur van de Revue Générale du Contentieux Fiscal en lid van de fiscale commissie van de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Marc is co-auteur van het boek "Le contentieux de l'impôt sur les revenus" (Kluwer, 2000,) en van verschillende bijdragen in gespecialiseerde boeken over fiscaal recht, zoals "Le manuel de procédure fiscale" (Anthemis, 2019) en "Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale" (Larcier, 2020).

Hij is tevens erelid van het redactiecomité van de Code de droit fiscal (Larcier, 2022) en auteur van verschillende artikelen over fiscaal recht voor diverse fiscale tijdschriften.
Hij spreekt ook regelmatig op verschillende fiscale conferenties en seminaries.

Marc is partner bij Xirius Tax & Acquisitions sinds 2007. Hij begon zijn carrière in 1979 en is lid van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1983.

Marc is werkzaam in het Frans maar werkt in nauw verband met drietalige vennoten en medewerkers.

OPLEIDING

Marc Marlière behaalde een licentie in de rechten aan de Université Catholique de Louvain UCL (1979) evenals een diploma in het fiscaal recht aan de Ecole Supérieure des Sciences Fiscales (ESSF-ICHEC 1983).

Kantoor

XIRIUS TAX

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Marc MARLIERE

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK