Actualités
Klantenzone

Meester Julien JOUVE

foto vanMeester Julien JOUVE

Advocaat

{ TEL } : +32 (0)2 663 14 45

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
 • L'honoraire au temps passé
 • L'honoraire au forfait
 • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

 • Administratief recht
 • Grondwettelijk recht
 • Energierecht
 • Milieu en omgevingsrecht
 • (Sociaal) Ambtenarenrecht
 • Onteigeningen
 • Ruimtelijke ordening en stedenbouw

PARCOURS

Als medewerker van Patrik De Maeyer, Emmanuel Jacubowitz en Dominique Vermer heeft Julien een brede kennis opgebouwd in een groot aantal takken van het publiek recht. Hij behandelt uiteenlopende dossiers in het administratief recht, het milieu-, energie- en stedenbouwrecht, het grondwettelijk recht en het recht inzake overheidspersoneel. Daarnaast heeft hij inmiddels tevens ervaring met het lokale belastingenrecht, het overheidsopdrachtenrecht, het tuchtrecht en de reglementering inzake openbaarheid van bestuur.

In het kader van zijn praktijk trad Julien inmiddels al op voor internationale organisaties en in overwegende mate zowel voor als tegen publieke overheden, behorende tot de federale staatsinstellingen en de deelstatelijke instellingen, en dit in het Nederlands, het Frans en het Engels. Een ander groot deel van zijn cliënteel bestaat uit particulieren, waarbij zijn werkwijze sterk gekenmerkt wordt door een grote benaderbaarheid en beschikbaarheid.

Hij treedt regelmatig op in het kader van zowel objectieve als subjectieve geschillenregeling en is dus vertrouwd met de procedurele gang van zaken bij zowel administratieve rechtscolleges, zoals de Raad van State of de Raad voor Vergunningsbetwistingen, als de burgerlijke hoven en rechtbanken.

Tot slot is hij eveneens auteur van meerdere rechtsleerbijdragen in uiteenlopende materies, zoals het klimaat- en energierecht, het stedenbouwrecht en het recht inzake overheidspersoneel.

Julien vervoegde Xirius Public in september 2020 en is sedertdien eveneens ingeschreven bij de Nederlandse Orde der Advocaten aan de Balie van Brussel.
Hij is werkzaam in het Nederlands, het Frans en het Engels.

OPLEIDING

Julien beschikt behaalde zijn masterdiploma in de rechten met een specialisatie in het publiek recht aan de Vrije Universiteit Brussel (2020). In zijn thesis bespreekt hij de uitdagingen die het Belgisch federalisme kent wat de realisatie betreft van de vanuit Europese en internationale context opgelegde of overeengekomen klimaatdoelstellingen.

Hij studeert tevens Geschiedenis aan de Universiteit Gent.
 

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'énergie

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'environnement et de l'urbanisme

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Expropriations

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Urbanisme et aménagement du territoire

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Julien JOUVE

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK