Actualités
Klantenzone

Meester Jennifer DUVAL

foto vanMeester Jennifer DUVAL

Advocaat-Vennoot

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Grondwettelijk recht
  • Bestuursrecht
  • Economisch publiekrecht en overheidsfinanciën
  • Wetgevingstechniek

PROFESSIONELE ERVARING

Jennifer is gespecialiseerd in publiek recht, algemeen administratief recht en, meer specifiek, publiek economisch recht.

Haar interesse in publiek en administratief recht ontwikkelde zich al vroeg tijdens haar rechtenstudies aan de Université catholique de Louvain. Ze koos ervoor om zich te specialiseren in publiek en administratief recht, alsook in administratieve en grondwettelijke geschillen.

Ze staat overheden en publiekrechtelijke instellingen bij in deze domeinen, zowel op het vlak van adviesverlening, geschillenbeslechting als juridische redactie.

Ze werd lid van de Brusselse balie in 2012 en werd toegelaten op de lijst van Franstalige advocaten in 2016.
 
Naast haar carrière als advocaat heeft Jennifer ook ervaring als politie-inspecteur in een Brusselse politiezone.
 
Ze werkt in het Frans, maar kan ook opstellen in het Nederlands en Engels.

Opleiding

 Jennifer behaalde haar master in de rechten aan de Université catholique de Louvain in 2012, met als specialisatie publiek en administratief recht.
 
In 2015 voltooide ze een interuniversitair certificaat in publieke financiën, georganiseerd door de UCL, in samenwerking met de ULiège.

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit social de la fonction publique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Finances publiques

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Médiation

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Jennifer DUVAL

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK