Actualités
Klantenzone

Meester Jean-Pierre MAGREMANNE

foto vanMeester Jean-Pierre MAGREMANNE

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 75

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Algemeen fiscaal recht
  • Gewestelijke, provinciale en gemeentelijke belastingen
  • Koop, verkoop en reorganisatie van ondernemingen

PARCOURS

Jean-Pierre beoefent het algemeen fiscaal recht en het fiscale contentieux bij Xirius Tax & Acquisitions.

Hij werd door de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel erkend als specialist in het fiscaal recht.

Binnen het kantoor legt Jean-Pierre zich in het bijzonder toe op het fiscaal recht, zowel inzake directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting voor niet-inwoners, vennootschapsbelasting) als wat indirecte belastingen betreft (belasting over de toegevoegde waarde, registratie- en successierechten, enz.), maar ook inzake het regionaal, provinciaal en gemeentelijk belastingrecht. Hij treedt ook op bij de verkoop/aankoop of reorganisatie van ondernemingen, zowel grote als kleine, zowel in de vorm van een overdracht van de onderneming of van de bedrijfsactiva, als in de vorm van een overdracht van aandelen, als in de vorm van een reorganisatie (fusie, splitsing, enz.).

Jean-Pierre staat zijn cliënten bij zowel in het kader van fiscale adviesverlening als in het kader van fiscale geschillenbeslechting. In het kader van fiscale geschillen behandelt hij als fiscalist zowel de administratieve procedures (antwoord op een rectificatiebericht, indienen van een bezwaarschrift, onderhandelingen met de fiscus, ...) als de gerechtelijke procedures (beroep bij de rechtbank van eerste aanleg en het hof van beroep).

Naast zijn activiteiten als advocaat is Jean-Pierre tevens lid van het redactiecomité van de Revue de Fiscalité Régionale et Locale.

Hij is docent aan de Solvay School of Economics and Management (U.L.B.), in het kader van de Executive Master in Tax Management, waar hij het vak "Beginselen van de regionale en lokale belastingen" doceert.

Hij heeft ook deelgenomen aan talrijke conferenties en seminaries als spreker.

Daarnaast is Jean-Pierre co-auteur van het boek "La procédure en matière de taxes locales" (Larcier, 2003, 375 blz.) en van het boek "Le contentieux de l'impôt sur les revenus" (Kluwer, 2000, 785 blz.), en werkt hij mee aan het boek "Le droit fiscal en Belgique" dat jaarlijks door Anthemis wordt uitgegeven. Hij heeft ook talrijke artikelen over fiscaal recht geschreven voor verschillende tijdschriften (Revue Générale de la Fiscalité, Actualités Fiscales, Do Fiscum, enz.)

Jean-Pierre is vennoot bij Xirius Tax & Acquisitions sinds oktober 2005 en is lid van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds 1994.

Hij is werkzaam in het Frans.

OPLEIDING

Jean-Pierre behaalde een licentie in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles (1988), een diploma vennootschapsrecht (optie fiscaal recht) aan de Vrije Universiteit Brussel (1989) en een diploma fiscaal recht aan de Ecole Supérieure de Sciences Fiscales (Brussel - I.C.H.E.C.-1992).

Kantoor

XIRIUS TAX

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Jean-Pierre MAGREMANNE

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK