Actualités
Klantenzone

Meester Dominique VERMER

foto vanMeester Dominique  VERMER

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 87

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Grondwettelijk recht
  • Administratief recht
  • Milieurecht
  • Stedenbouw
  • Energie
  • Regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen

PARCOURS

Als advocaat beoefent Dominique Vermer alle takken van het administratief recht. Hij beoefent meer in het bijzonder het stedenbouwrecht en het milieurecht, en eveneens het energierecht en het fiscaal administratief recht (lokale en regionale belastingen). Hij treedt op zowel om consultaties op te stellen als in het kader van gerechtelijke procedures.

In deze hoedanigheid vertegenwoordigt hij zijn cliënten voor diverse administratieve overheden (college van Burgemeester en schepenen, gewestelijke regeringen), alsook voor het College van Stedenbouw, het Milieucollege, de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Hij is eveneens redactiesecretaris van het maandelijks tijdschrift “Administration publique”, gespecialiseerd in het publiek recht, het grondwettelijk recht en het administratief recht.

Hij is betrokken bij diverse vrijwilligersactiviteiten.

Hij trad in 1999 in dienst bij Xirius en is sindsdien ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten in Brussel.

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans, en het Engels.

OPLEIDING

Hij is houder van een licentie in de rechten van de Université Catholique de Louvain (1998). Hij beschikt eveneens over een diploma van grondige studie inzake milieurecht (Facultés Universitaires Saint-Louis - 2003). Hij beschikt tenslotte over een vorming inzake fiscaal recht van de Katholieke Universiteit Leuven (1999).

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel erkent geen specialisaties. Dominique Vermer is nochtans gerechtigd om melding te maken van zijn bijzondere bekwaamheid inzake het grondwettelijk recht en het administratief recht, het stedenbouwrecht en het milieurecht, en het fiscaal administratief recht.

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'énergie

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de l'environnement et de l'urbanisme

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Expropriations

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Urbanisme et aménagement du territoire

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Dominique VERMER

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK