Actualités
Klantenzone

Meester Clémentine CAILLET

foto vanMeester Clémentine  CAILLET

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 24 00

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Grondwettelijk recht
  • Administratief recht
  • Publieke financiën
  • Recht van het overheidspersoneel
  • Gezondheidsrecht
  • Bemiddeling

PARCOURS

Clémentine Caillet beoefent het grondwettelijk en administratief recht.

Clémentine Caillet behandelt, naast haar zaken in het algemeen bestuursrecht, meer in het bijzonder zaken met betrekking tot de overheidsfinanciën in ruime zin (met inbegrip van het subsidierecht) en zaken in het (sociaal) ambtenarenrecht en het gezondheidsrecht. In dit verband heeft zij een bijzondere expertise ontwikkeld in de financiële aspecten van het gezondheidsrecht en aanverwante kwesties.

Haar activiteiten brengen haar ertoe haar cliënteel te adviseren doch ook om op te treden voor de Belgische en Europese rechtbanken.

Clémentine Caillet is eveneens erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Zij is bijzonder gesteld op deze alternatieve geschillenbeslechtingsmethode, die elke partij in staat stelt zich ten volle uit te drukken (dankzij de vertrouwelijkheid van de uitwisselingen tijdens de bemiddeling) en samen te zoeken naar een oplossing die hen toebehoort is en die hen tevredenstelt. De mogelijkheid die aan de partijen wordt geboden om een oplossing te kiezen - niet beperkt tot het strikte kader van de vordering of het verweer ingediend in het kader van een gerechtelijke procedure - is volgens haar een belangrijke troef van deze alternatieve geschillenbeslechtingsmethode.

Zij treedt zowel op als bemiddelaar als als raadsman in bemiddelingszaken.

Sinds januari 2022 is Clémentine Caillet ook lid van de Waalse Commissie voor de toegang tot administratieve documenten.

Clémentine Caillet begon haar professionele loopbaan bij Xirius in oktober 2013 en is sindsdien ingeschreven bij de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Tussen oktober 2013 en juni 2016 werkte ze zowel voor de afdeling Maingain, Rigaux & Gomrée als voor de afdeling Xirius Public, als medewerkster van Emmanuel Jacubowitz.

Binnen het team Maingain, Rigaux & Gomrée omvatte haar praktijk zowel het opstellen van adviezen en internationale contracten in het Engels als het arbeidsrecht, vooral wanneer het gebruik van het Engels vereist was.

Sinds juni 2016 wijdt zij zich volledig aan haar activiteiten binnen het Xirius Public team.

Sinds 1 januari 2021 is zij vennoot bij Xirius Public.

Zij is werkzaam in het Frans en het Engels.

OPLEIDING

Clémentine Caillet behaalde een masterdiploma in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles, met als afstudeerrichting publiek recht (2013).

Ze heeft met succes opleidingen gevolgd in bemiddeling in burgerlijke en handelszaken en in bemiddeling met de overheid.

Ze heeft ook een Interuniversitair Certificaat in Overheidsfinanciën behaald, georganiseerd door de UCL en de ULiège.

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de la santé

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit social de la fonction publique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Finances publiques

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Médiation

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Clémentine CAILLET

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK