Actualités
Klantenzone

Meester Christian AMAND

foto vanMeester Christian AMAND

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 14 55

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Fiscaal recht
  • Belasting op de toegevoegde waarde, hierin begrepen de procedure voor het Europees hof van Justitie van de Europese Unie
  • Douanerechten
  • Accijnzen

PARCOURS

Christian beoefent het fiscaal recht bij Xirius Tax & Acquisitions, met een focus op BTW, douanerechten en accijnzen.

Christian houdt zich voornamelijk bezig met de vermindering van btw-lasten en het voorkomen en minnelijk oplossen van BTW-geschillen. Hij heeft ook ruime ervaring in het opstellen van prejudiciële vragen voor het Europese Hof van Justitie inzake btw (grensoverschrijdende huur en BTW-vaste inrichting, onroerende huur, vrijstellingen, tarieven, behandeling van tussenpersonen, ...).

Christian adviseert onder meer multinationals, overheidsinstellingen en particulieren over indirecte belastingen en btw.

Als advocaat was Christian betrokken bij de BTW-aspecten van de reorganisatie van financiële ondernemingen op Europees en Belgisch niveau, bij de vermindering van de BTW-druk op vastgoedprojecten en dienstencentra, bij grensoverschrijdende dienstenstructuren in verband met huur en BTW, bij de naleving van de Europese regels inzake BTW-aftrek, de financiering en structurering van de BTW voor Belgische en internationale non-profitorganisaties en beroepsverenigingen, de invoering van elektronische factureringssystemen, de preventie van btw-carrouselfraude en de studie van wetswijzigingen op btw-gebied.

Als BTW-specialist was Christian van 2008 tot 2012 voorzitter van de subgroep BTW en Indirecte belastingen van de CFE- Tax Advisers Europee (CFE http://www.cfe-eutax.org/) die belastingadviseurs en fiscaal juristen vertegenwoordigt voor de Europese instellingen. Hij heeft deelgenomen aan de werkzaamheden van de Business Expert Group en het EU VAT Forum bij de Europese Commissie, dat een permanente dialoog tot stand brengt tussen nationale BTW-administraties, bedrijven en externe adviseurs om praktische oplossingen te vinden binnen het huidige kader van de Europese BTW-regelgeving.

Daarnaast is Christian auteur van talrijke studies, columns en lezingen, onder meer voor het Forum voor de toekomst en de Academie voor Europees recht in Trier.

Christian is partner bij Xirius Tax & Acquisitions sinds juli 2011 en is sinds 2010 lid van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Christian is werkzaam in het Frans, Engels en Nederlands. Hij beheerst ook het Spaans.

OPLEIDING

Christian behaalde zijn licentie in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (1977), behaalde tevens een licentie in het economisch recht (1978) en is daarnaast ook houder van een master in het fiscaal recht van de Ecole Supérieure de Sciences Fiscales (Bruxelles - ICHEC-1988).

Kantoor

XIRIUS TAX

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>

Contact Meester Christian AMAND

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK