Actualités
Klantenzone

Meester Bernard MAINGAIN

foto vanMeester Bernard  MAINGAIN

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 90

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

Expertisedomeinen

  • Juridische strategie van ondernemingen

PARCOURS

Bernard beoefent juridische bedrijfsstrategie bij Maingain, Rigaux & Gomrée.

Binnen het kantoor ondersteunt Bernard het werk en de ontwikkeling van Xirius.

Hij werkt momenteel deeltijds aan zaken in België betreffende herstructurering en/of bijstand aan bedrijven en verenigingen in crisis en deeltijds aan internationale zaken.

De professionele loopbaan van Bernard heeft hem toegelaten om in verschillende domeinen van het recht te werken.

De eerste jaren van zijn loopbaan waren gewijd aan de verdediging van de Brusselse Agglomeratie vóór de hervorming van de Staat die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest creëerde..

Bernard heeft bedrijfsleiders bijgestaan in de ontwikkeling van hun nationale en internationale activiteiten. Bij de uitoefening van deze activiteiten heeft hij altijd voorrang gegeven aan de menselijke factor en de ontwikkeling van zinvolle ondernemingen in een kader van wederzijds respect.

Het is in deze context dat hij een rijkgevulde activiteit heeft uitgeoefend in het sociaal recht en, meer in het algemeen, in de rechtspositie van personeelsleden op het werk. Hij investeerde in de reflectie over de sociale dialoog en de sociale bemiddeling, als een vorm van moderniteit in de regeling van moeilijkheden in de relaties tussen mensen op het werk, met het oog op de bevoorrechting van de gesprekcultuur boven de confrontatie in rechte.

In dezelfde periode heeft Bernard onderzoek verricht naar de gevolgen van de werkgelegenheidscrisis van het begin van de jaren tachtig voor de gezinssystemen en de verpaupering, naar de verzoening van privé-, gezins- en beroepsleven en naar het ontstaan van een arbeidsrecht dat steeds meer wedijvert met de traditionele formules voor de bescherming van de mens op het werk. Hij heeft ook verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd over de coördinatietechnieken van de socialezekerheidsstelsels in Europa.

Gedurende een vijftiental jaren werkte hij tevens mee aan het opstellen van een jurisprudentiekroniek over de beëindiging van arbeidsrelaties.

Eind jaren tachtig kreeg hij van een cliënt de opdracht om zijn ondernemingen in Afrika te verkopen. Bij deze gelegenheid en vervolgens via zijn lokale contacten, ontwikkelde hij belangrijke vertrouwensrelaties met verschillende leiders van de postkoloniale pan-Afrikaanse beweging. Deze vertrouwensrelatie verdiepte zich met de tragische ervaring van de genocide op de Tutsi's in Rwanda in 1994 waarbij veel van zijn correspondenten en vrienden werden vermoord. Hij besloot bij te dragen tot het doorbreken van de cyclus van geweld, het bevorderen van de rechtsstaat en justitie in het gebied van de Grote Meren, wat hem ertoe bracht talrijke internationale missies te ondernemen.

Hij heeft ook in verschillende staten op delicate missies gewerkt: verdediging van een Israëlische leider in Madagaskar, verdediging van een persoon die in Iran voor spionage werd gearresteerd, bijstand aan Oekraïense leiders tijdens de Oranje Revolutie, samenwerking met een advocatenkantoor in Washington betreffende de verantwoordelijkheid van Frankrijk tijdens het conflict in Rwanda, interventie ter verdediging van de Tutsi-minderheden in Oost-Congo, interventie namens de slachtoffers van de repressies in Burundi in 2015 voor het Internationaal Strafhof, enz.

Daarnaast geeft Bernard talrijke lezingen en zet hij zijn onderzoek voort naar de relatie tussen het legale en het legitieme.

Bernard is lid van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds september 1978.

Hij is werkzaam in het Frans en het Engels.

OPLEIDING

Bernard studeerde af aan de rechtsfaculteit van de universiteit van Leuven (1978) met grote onderscheiding.

Hij was assistent familierecht en later hoogleraar Europees sociaal recht bij Fucam.

Kasten

XIRIUS SOCIAL

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

STRATEGIE D'ENTREPRISE

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Bernard MAINGAIN

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK