Actualités
Klantenzone

Meester Alice TROISFONTAINES

foto vanMeester Alice TROISFONTAINES

Medewerker-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 97

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Administratief recht
  • Overheidsopdrachtenrecht
  • Overheidscontractenrecht in de brede zin

PARCOURS

Alice Troisfontaines is sinds november 2017 advocaat aan de Balie van Brussel. Zij wijdt het grootste deel van haar activiteit aan de praktijk van het administratief recht in de brede zin van het woord en legt zich voornamelijk toe op overheidsopdrachten en -contractenrecht, een domein waarover zij regelmatig juridische bijdragen publiceert. Haar praktijk brengt haar ertoe zowel overheden als ondernemingen bij te staan in de stadia van het ontwerp, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Zij is ook betrokken bij de geschillen inzake overheidsopdrachten, zowel voor de rechtbanken van de rechterlijke orde als voor de Raad van State.

Sinds oktober 2017 is Alice Troisfontaines tevens onderwijsassistent aan de Universiteit van Namen en in die hoedanigheid medetitularis van de cursus praktische oefeningen in het recht van de openbare vrijheden en het administratief recht.

Zij is werkzaam in het Frans.

OPLEIDING

Alice Troisfontaines behaalde haar masterdiploma in de rechten aan de Université Catholique de Louvain, met afstudeerrichting burgerlijk en strafrecht.

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de la santé

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit des contrats et marchés publics

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Finances publiques

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Alice TROISFONTAINES

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK