Actualités
Klantenzone

Meester Alexandra VANDEVELDE

foto vanMeester Alexandra VANDEVELDE

Advocaat-Vennoot

{ TEL } : +32 (0)2 663 30 90

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
 • L'honoraire au temps passé
 • L'honoraire au forfait
 • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

 • Sociaaal recht
 • Human ressources
 • Juridische strategie van ondernemingen

PARCOURS

Alexandra beoefent alle takken van het sociaal recht, zowel nationaal als internationaal: individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal strafrecht en sociaal zekerheidsrecht.

Zij staat zo onder meer in voor:
 • Juridisch advies en bijstand bij het aangaan, uitvoeren en beëindigen van arbeidsovereenkomsten, het opstellen van contracten, overeenkomsten en reglementen, conflictpreventie en -beheer;
 • Beheer van vraagstukken in verband met de organisatie van het werk (met name de organisatie van de arbeidstijd, enz.), wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid, discriminatiekwesties, enz.;
 • Juridische bijstand, met name bij sociale verkiezingen, reorganisaties en/of bedrijfsherstructureringen;
 • Sociaal contentieux: beheer van arbeidsrechtelijke geschillen, verdediging van de belangen van ondernemingen en particulieren;
 • Juridische bijstand aan bedrijven bij controles door de RSZ, inspectiediensten of andere autoriteiten;
Zij behandelt ook tal van kwesties in verband met nieuwe vormen van verloning, zoals managementcontracten; variabele verloning en incentive strategieën; sociale en fiscale kwesties van verloning en uitkeringen, enz.

Haar cliënteel bestaat uit werkgevers (ondernemingen, non-profitorganisaties, enz.), werknemers en zelfstandigen.

Omdat zij tweetalig is, pleit Alexandra zowel voor Franstalige als Nederlandstalige hoven en rechtbanken en adviseert en concludeert zij in beide talen.

Alexandra vervoegde Xirius in augustus 2011 als stagiaire en later als medewerkster van Bernard Maingain en Emmanuel Jacubowitz, in de domeinen van het arbeidsrecht en het publiek en administratief recht. In januari 2019 werd zij vennote in de afdeling arbeidsrecht.

Zij is lid van de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds augustus 2011.

Alexandra is werkzaam in het Nederlands, Frans en Engels.

OPLEIDING

Alexandra behaalde haar masterdiploma in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (2010) en behaalde tevens een master-na-mastediploma in het publiek en administratief recht aan de Université Libre de Bruxelles (2011).

Kasten

XIRIUS SOCIAL

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

STRATEGIE D'ENTREPRISE

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Alexandra VANDEVELDE

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK