Actualités
Klantenzone

Meester Yamen MIDANI

foto vanMeester Yamen  MIDANI

Advocaat

{ TEL } : +32 (0)2 663 24 02

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Vennootschaps- en verenigingsrecht
  • Handelsrecht

PARCOURS

Als medewerker van Philippe T'Kint beoefent Yamen binnen het kantoor T'Kint het recht van verenigingen (VZW, IVZW, feitelijke vereniging, beroepsvereniging), stichtingen en handelsvennootschappen, met inbegrip van het boekhoudkundig en fiscaal verenigingsrecht.

Binnen het kantoor legt Yamen zich naast deze materies ook toe op het ondernemingsrecht en het burgerlijk recht, waardoor hij zich na een professionele ervaring in het bankrecht is gaan bezighouden met diverse materies in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht en het algemeen handelsrecht.

Voordat hij in 2022 het kantoor T'Kint vervoegde, liep Yamen stage bij verschillende advocatenkantoren, waaronder één in Bangkok (Thailand). Hij is ingeschreven op de lijst van stagiairs van de Franstalige Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel sinds september 2021.

Yamen is werkzaam in het Frans en Engels.

OPLEIDING

Yamen is houder van een Masterdiploma in het economisch en sociaal recht van de Université Libre de Bruxelles (2020).
 

Kantoor

XIRIUS CORPORATE

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Yamen MIDANI

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK