Actualités
Klantenzone

Meester Annabelle DELEEUW

foto vanMeester Annabelle  DELEEUW

Advocate

{ TEL } : +32 (0)2 663 14 50

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Grondwettelijk recht
  • Mensenrechten en fundamentele vrijheden
  • Administratief recht
  • Recht inzake overheidspersoneel

PARCOURS

Als advocaat-stagiaire van Emmanuel Jacubowitz specialiseert Annabelle Deleeuw zich in het grondwettelijk recht, het administratief recht en het ambtenarenrecht.

Zij adviseert cliënten zowel in de precontentieuze fase: de voorbereiding van besluiten, reglementaire en/of juridische normen en bijstand in het kader van procedures die specifiek zijn voor het ambtenarenrecht, als in de procesfase voor de administratieve of gerechtelijke rechtscolleges.

Naast haar activiteiten als advocaat levert Annabelle regelmatig rechtsleerbijdragen over het grondwettelijk recht en het administratief recht in de brede zin.

Daarnaast is zij ook werkzaam geweest als assistent aan de ULB (rechtsmethodologie en grondwettelijk recht) en heeft zij tevens bijstand en ondersteuning verleend aan studenten met leermoeilijkheden.

Zij vervoegde Xirius Public in september 2021 en is sindsdien ingeschreven bij de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Annabelle is werkzaam in het Frans.

OPLEIDING

Annabelle Deleeuw behaalde haar bachelor in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles met grote onderscheiding (2018) en koos vervolgens voor een masteropleiding in het publiek en internationaal recht (2020) aan dezelfde universiteit, die zij eveneens met grote onderscheiding afrondde.

Daarna volgde ze parallel twee aanvullende masteropleidingen: een master in politieke wetenschappen aan de Université Libre de Bruxelles en een master in het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht aan de Université de Saint-Louis in samenwerking met de Université de Louvain-la-Neuve (2021).
 

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit de la santé

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit social de la fonction publique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Finances publiques

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Médiation

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Artikelen

<< < 1 > >>

Contact Meester Annabelle DELEEUW

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK