Actualités
Klantenzone

Meester Adrien NEYRINCK

foto vanMeester Adrien  NEYRINCK

Advocaat

{ TEL } : +32 (0)2 663 14 59

Kosten

Désormais la fixation des honoraires se fait consensuellement. Il est établi entre l'avocat et son client une convention d'honoraires.
(LOI n° 2015-990 du 6 août 2015)

Les honoraires peuvent être établis selon 3 modalités :
  • L'honoraire au temps passé
  • L'honoraire au forfait
  • L'honoraire au résultat

Opleiding

EXPERTISEDOMEINEN

  • Grondwettelijk recht
  • Ambtenarenrecht
  • Administratief recht
  • Overheidsopdrachten-recht

PARCOURS

Als advocaat-stagiair van Emmanuel Jacubowitz specialiseert Adrien Neyrinck zich in het grondwettelijk recht, het ambtenarenrecht en het algemeen administratief recht.

Hij adviseert cliënten zowel in de precontentieuze fase: de voorbereiding van besluiten, reglementaire en/of juridische normen en bijstand in het kader van procedures die specifiek zijn voor het ambtenarenrecht, als in de procesfase voor de administratieve of gerechtelijke rechtscolleges.

Hij vervoegde Xirius Public in oktober 2020 en is sindsdien ingeschreven bij de Franse Orde van Advocaten bij de Balie te Brussel.

Adrien is werkzaam in het Nederlands en het Frans.

OPLEIDING

Adrien Neyrinck behaalde zijn bachelor in de rechten aan de Universiteit Namen (2017) en koos vervolgens voor een masteropleiding in het publiek en internationaal recht (2020) aan de KU Leuven.  

PUBLICATIE

  • A. NEYRINCK, E. JACUBOWITZ, J. JOUVE en D. DANIELS, « De toepassing van de algemene beginselen van het administratief recht door de arbeidsgerechten, kroniek van jurisprudentie », Actualia Publiekrecht 2022 Actualités du droit public , Larcier, novembre 2022 ;

Kasten

XIRIUS PUBLIC

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit administratif

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit constitutionnel

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit des contrats et marchés publics

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Droit social de la fonction publique

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Finances publiques

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Médiation

LABEL_TYPE : Kantoor
Afdeling : 00 - Autre
Zie de details Contact

Contact Meester Adrien NEYRINCK

Captcha
* Velden gevolgd door een asterisk zijn verplicht.

In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, en de Europese verordening 2016/679, bekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft u recht op toegang, rectificatie, verwijdering van informatie die op u betrekking heeft.
Rug
Niet-ondersteunde browser

De Internet Explorer-browser die u momenteel gebruikt, kan deze website niet correct weergeven.

Wij raden u aan een recentere, veilige browser te downloaden en te gebruiken, zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, of Safari (voor Mac) bijvoorbeeld.
OK